Tầm Nhìn

Trở Thành Nhà Phát Triển Giải Pháp Quản Lý Giáo Dục, Học Và Thi Trực Tuyến Hàng Đầu Việt Nam

Sứ Mệnh

Xây dựng giải pháp trên nền công nghệ tiên tiến nhất để giúp cải thiện việc học và nâng cao kiến thức.

Kỹ Năng

Chuyên nghiệp trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến (4.0+) vào giải pháp quản lý và học-thi trực tuyến.

Phương Châm

Sáng tạo là không giới hạn, mọi giới hạn đều có thể phá bỏ.

URATEK E-LMS

URatek E-learning Management Solution là giải pháp quản lý giáo dục và học-thi trực tuyến đa nền tảng hoàn hảo dành cho các cơ sở giáo dục, nhà quản lý, giáo viên, học sinh và cả phụ huynh. Xem thêm

URATEK Office

8-10 Nguyen Ba Tuyen
Tan Binh, Viet Nam

+028 6296 6978 support@uratek.vn